Skip to main content

Praktijk-Kennistafels PFAS

De Praktijk-Kennistafels vormen een platform voor publieke deelnemers, kennisinstituten en private partijen. De deelnemers bepalen welke onderwerpen aandacht nodig hebben en wat (dus) de agenda en de opzet van een bijeenkomst is. Het Expertisecentrum PFAS is facilitator van de kennistafels en organiseert tot eind 2024/begin 2025 organiseren we 5 á 6 maal per jaar een “praktijk-kennistafel”. Daarbij staan de termen ‘actueel’, ‘pragmatisch’ en ‘oplossingsgericht’ centraal.

De bijeenkomsten vinden plaats ‘op locatie’ bij een van de deelnemers of centraal in Nederland (Utrecht/Amersfoort).

Deelnemers krijgen via een wachtwoord toegang tot informatie, Q&A’s en marktontwikkelingen, etc. op het projectportal op de website ‘expertisecentrum PFAS.  

Achtergrond
De laatste jaren is veel ervaring opgedaan met de aanpak van PFAS. Provincies, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, aannemers en kennisinstituten hebben scherper in beeld dat PFAS maatschappelijke opgaven hindert. Het bodemwerkveld zoekt naar manieren om verdachte locaties (aandachtslocaties) te duiden en naar manieren om verontreinigingen verantwoord aan te pakken. Dat leidt tot vragen over de technische haalbaarheid van technieken, over de ernst van risico’s en de haalbaarheid van normen.

Het expertisecentrum PFAS constateert dat veel opdrachtgevers bezig zijn met het beantwoorden van dezelfde vragen. Met de kennistafels delen we actuele kennis delen en informeren en helpen we elkaar met de actuele vragen die spelen.

Opzet van de Praktijk-Kennistafels
De Praktijk-kennistafels zijn flexibel van opzet. Dit betekent dat de deelnemers bepalen wat de agenda is en welke onderwerpen aandacht nodig hebben. Zo wordt ingespeeld op de actuele vragen en behoeften die de deelnemer(s) hebben. Zo wordt ook ingespeeld op nieuwe wetenschappelijke inzichten, kaders of technieken.

Financiën
Het EC PFAS heeft met de Praktijk-Kennistafels PFAS geen winstoogmerk. Om de kosten voor het organiseren en faciliteren van deze bijeenkomsten en de kosten van het platform te dekken, komen de deelnemers een vergoeding overeen met de penvoerder (Witteveen+Bos). Deze vergoeding geeft deelnemer het recht tot:

  • deelname aan iedere Praktijk-kennistafel bijeenkomst, met maximaal 2 personen;
  • toegang tot een afgesloten deel op de website van het Expertisecentrum PFAS. Hierop staan actuele berichten en documenten over PFAS ontwikkelingen in Nederland, verslagen van de sessies, casussen van deelnemers, etc.

Inhoudelijke en verdiepende uitwerkingen of adviezen vallen niet binnen de opdracht. Indien gewenst worden deze werkzaamheden apart geoffreerd.

Uw belangstelling voor deelname of vragen hierover, kunt u richten aan Martijn van Houten

Martijn van Houten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 23 94 08 77

Hans Slenders, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 27 06 14 91 

Arne Alphenaar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 27 00 73 31