De nieuwe achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA leiden tot een aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader. In de tabel op de laatste pagina van de brief van de minister is alles overzichtelijk samengevat. De volledige brief is hier te vinden: Aanpassingen beleid PFAS

De onderbouwing van het RIVM vindt u in "Nieuwe achtergrondwaarden voor twee soorten PFAS"

Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken bedrijven, organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS. We zijn op zoek naar informatie over productie, gebruik, eigenschappen en verspreiding van de stoffen, maar ook over de beschikbaarheid van alternatieven voor deze stoffen. Deze informatie helpt de landen om een goed onderbouwd voorstel te maken voor een breed verbod op de productie en het gebruik van PFAS en PFAS-bevattende producten, met uitzondering van de essentiële toepassingen.

Lees verder: rivm.nl

Zie ook: echa.europe.eu

De PFAS viewer is vernieuwd! Eind vorig jaar lag de nadruk op het in beeld brengen van de status/ontwikkeling van het PFAS beleid bij decentrale overheden. De nieuwe versie van de viewer gaat meer gedetailleerd in op de normen die door de gemeenten worden gehanteerd”. De basiskaart geeft nu een overzicht van het vigerende beleid per gemeente.

Alle gemeenten zijn via een mailing, een belronde of bezoek aan de website benaderd om de inhoud van deze viewer zo actueel mogelijk te krijgen. Het PFAS beleid is nog steeds volop in ontwikkeling. Wilt u actualisaties of aanpassingen in beleid aan ons u doorgeven als u constateert dat de informatie op de kaart onjuist is: dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

De kaartlagen met de actuele normen voor PFOS, PFOA, GENX en overige PFAS zijn bij deze actualisatie afgestemd op de landelijke achtergrondwaarden, zodat in één oogopslag helder is welke gemeenten de landelijke achtergrondwaarden volgen en welke daarvan afwijken. Medio mei wordt de volgende grootschalige actualisering uitgevoerd. Opmerkingen en wijzigingen die we via ons mailadres binnenkrijgen worden zo mogelijk wekelijks aangepast.

Link naar de site: viewer PFAS beleid overheden

Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de “Viewer PFAS-beleid overheden” ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het actuele beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer.

Link naar de site: Viewer PFAS-beleid overheden

Oproep aan overheden: help ons de viewer actueel te houden.
Nog niet alle overheden hebben informatie aangeleverd, anderen hebben hun beleid geactualiseerd. Indien u constateert dat de informatie op de kaart onjuist, onvolledig of verouderd is, verzoeken we u vriendelijk de juiste informatie te mailen naar het expertisecentrum (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met als onderwerp “aanpassing PFAS viewer”. Zo kunnen we de viewer voortdurend verbeteren en actualiseren.

Het Expertisecentrum PFAS heeft vijf oplossingen uitgewerkt om de huidige knelpunten rondom baggeren en grondverzet weg te nemen. 

Lees de publicatie: 

pdfVijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem

Het Expertisecentrum PFAS is een initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis. De samenwerking is in 2012 opgezet omdat deze bureaus signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Tot deze stofgroep behoren meer dan zesduizend individuele stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten zeer schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem, met uiteindelijk effecten op de mens.
Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Hierbij richten gaat het om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen.

Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum PFAS samen met haar deelnemers nieuwe kennis en draagt ze bij aan het delen van deze kennis. Dat gebeurt via deze website, het organiseren van symposia of het rapporteren van projectresultaten.

Met dit initiatief nodigen wij iedereen in de keten uit om hieraan bij te dragen. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen op welke manier de problemen met stoffen zoals PFOS en PFOA, maar ook alle andere aanverwante ‘emerging contaminants’, te beheersen en te beheren zijn. Daartoe dient het Expertisecentrum PFAS.