Kennisdelen over persistente en toxische bodemvervuilers

WELKOM

Het expertisecentrum PFAS is een initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis. De samenwerking is in 2012 opgezet omdat deze bureaus signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Tot deze stofgroep behoren meer dan zesduizend individuele stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten zeer schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem, met uiteindelijk effecten op de mens.

Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Hierbij richten gaat het om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen.

Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum PFAS samen met haar deelnemers nieuwe kennis en draagt ze bij aan het delen van deze kennis. Dat gebeurt via deze website, het organiseren van symposia of het rapporteren van projectresultaten.

Met dit initiatief nodigen wij iedereen in de keten uit om hieraan bij te dragen. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen op welke manier de problemen met stoffen zoals PFOS en PFOA, maar ook alle andere aanverwante ‘emerging contaminants’, te beheersen en te beheren zijn. Daartoe dient het Expertisecentrum PFAS.


SYMPOSIUM 'HANDELINGSKADER PFAS'

Wanneer: maandag 25 juni 2018, 12:30 - 17:00
Waar: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, Dordrecht
ROUTEBESCHRIJVING

Op maandag 25 juni a.s. organiseren de gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS het symposium 'Handelingskader PFAS'. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze 'opkomende stoffen' is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Het Handelingskader PFAS is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden, waaronder de gemeente Dordrecht. Op het symposium wordt een Handelingskader PFAS officieel aangeboden aan de gemeente Dordrecht, en daarna nader toegelicht in zowel een plenaire sessie als in verdiepende werksessies.

Dit symposium is voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met PFAS of andere 'opkomende stoffen'. Een symposium dus voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, grondbanken, weg- en waterbouwbedrijven, adviesbureaus, etc.

12.30 - 13.00 uurOntvangst
13.00 - 13.30 uurWelkom door gastheer gemeente Dordrecht en overhandiging Handelingskader aan de wethouder
gemeente Dordrecht
13.30 - 15.00 uurPlenaire sessies over inhoud van het Handelingskader
15.00 - 15.30 uurPauze met koffie/thee
15.30 - 17.00 uurParallelle werksessies
U kunt tijdens deze sessie verdiepende vragen stellen over verschillende onderwerpen van het handelingskader
17.00 uurAfsluiting en borrel


Aanmelden voor het symposium is al mogelijk! Dit symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.
U KUNT ZICH HIER AANMELDEN!

Indien u vragen heeft over het symposium kunt u contact opnemen met de gemeente Dordrecht of met het Expertisecentrum PFAS (samenwerking van drie bureaus):


block_image3.jpg
TTE-PFAS-def.jpg

Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen rondom PFAS

Achtergrond-informatie

Met factsheets en presentaties over PFAS

Presentatie: Bemonsteren van PFAS in Nederland

Op 14 december gaf het Expertisecentrum PFAS een presentatie over het bemonsteren van PFAS in Nederland.

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Het Expertisecentrum PFAS heeft een richtlijn opgesteld voor het bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater.

Factsheets PFOS/PFOA

Meer over PFOS/PFOA


# # #