Het Expertisecentrum PFAS heeft veel reacties ontvangen na de publicatie van het Tijdelijk Handelingskader PFAS.  Zoals toegezegd hebben wij deze reacties gerubriceerd en in een brief verwoord richting het ministerie. Het Expertisecentrum PFAS wil op korte termijn in overleg met het ministerie om samen oplossingen te vinden voor de gerezen knelpunten.