Door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat is een tijdlijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld. 

 

Kamerbrief_tijdelijk_handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie.pdf

Tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie.pdf

Veldwerk_protocol_PFAS_002.pdf