1. De SP wil dat de provincie Zeeland via de GGD de hulp van huisartsen inroept bij het onderzoek naar de gevolgen van PFAS-vervuiling. (PZC, 22 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 2. Provinciale Staten is vanochtend bijgepraat over PFAS in de Westerschelde en de Vlaamse baggerstortvergunning bij de Schaar van Ouden Doel. De grootste vraag bij de Statenleden: waar blijft de bagger die niet gestort mag worden omdat er te veel PFAS in zit. (Omroep Zeeland, 14 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 3. Het was maar een korte opmerking, maar vrijdag lag de ‘million dollar question’ dan toch op tafel. Betaalt 3M mee aan het oplossen van de PFAS-problemen in de Westerschelde? (PZC, 14 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 4. Het zijn heerlijke stoffen met heel nare trekjes: PFAS. De mens moet ervan afkicken, want ze zijn giftig. Maar hoe? (NRC, 14 januari)

  Lees meer: nrc.nl

 5. De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 6. Politieke partijen in Provinciale Staten worden volgende week vrijdag bijgepraat door gedeputeerde Dick van der Velde over het PFAS-dossier. Statenfracties hebben veel vragen over een partij grond die vervuild zou zijn met kankerverwekkende PFAS-stoffen, en die Antwerpen op de grens met Zeeland zou willen storten. (Omroep Zeeland, 7 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 7. De Vlaamse regering heeft naar mazen in de eigen wetten gezocht om de bagger die vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweelverbinding te kunnen storten op de grens met Nederland. Dat zegt de Vlaamse milieuactivist Thomas Goorden. "Zelfs in Vlaanderen is iedereen het erover eens dat dat zeer uitzonderlijk is en eigenlijk absurd", zegt Goorden. (Omroep Zeeland, 6 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 8. De actiegroep die al enkele jaren wekelijks een aantal emmers PFAS vervuilde terugstort voor de poort van Chemours, zet hun protest ook in 2022 onverstoorbaar door. Op nieuwjaarsdag werden de eerste emmers grond – zoals gebruikelijk op zaterdag – weer teruggestort voor de poorten van Chemours onder het motto ‘een gezond 2022 zonder PFAS’. Niet alleen vanuit Sliedrecht kwamen er weer meer mensen, ook uit Papendrecht waren er meer mensen aanwezig om hun bezorgdheid en ongenoegen te uiten over de nog steeds doorgaande PFOA uitstoot. (Het Kompas Sliedrecht, 1 januari)

  Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 9. Het op 13 december gepubliceerde geactualiseerde Handelingskader PFAS biedt helaas weinig nieuws voor grondverzet en baggertoepassingen in vergelijk met het tot nu toe geldende Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020. Verder onderzoek loopt weliswaar nog, maar naar mening van TLN is dit toch een gemiste kans om de normen nu al verantwoord te verruimen. Het goede nieuws is dat de normen ook niet strenger zijn geworden en dat bij toepassingen van grond en baggerspecie op landbodem het onderscheid tussen boven en onder grondwaterniveau is opgeheven. (TLN, 16 december)

  Lees meer: tln.nl

 10. De gemeenteraad van Hulst wil unaniem dat de GGD Zeeland een grootschalig, vrijwillig bevolkingsonderzoek houdt bij de inwoners van de Westerschelde-gemeenten naar PFAS. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om deze opdracht aan de GGD te verstrekken en er bij de andere gemeenten op aan te dringen hetzelfde te doen. (Omroep Zeeland, 16 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl