1. De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS. (Europa Decentraal, 20 september)

  Lees meer: europadecentraal.nl

 2. De chemiefabriek 3M loost afvalwater in de Schelde en heeft er een 'eeuwigdurende' vergunning voor. Zeeland dreigt naar de rechter te stappen. (NRC, 21 september)

  Lees meer: nrc.nl

 3. De Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) hebben eurocommissaris Frans Timmermans opgeroepen in de hele Europese Unie alle PFAS- stoffen te verbieden. (Binnenlands Bestuur, 15 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 4. Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag. (PZC, 13 september)

  Lees meer: pzc.nl

 5. Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoorden vragen(verwijst naar een andere website) over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie. (Bodemplus, 9 september)

  Lees meer: bodemplus.nl

 6. Het maakt Andries Jumelet uit Yerseke woedend: de lozing van schadelijke stoffen in de Westerschelde. Maar hij hoopt op een ommekeer. De provincie Zeeland heeft nu een ultimatum gesteld en eist actie van het bedrijf. (1 vandaag, 10 september)

  Lees meer: 1vandaag.nl

 7. Poly- en perfluoralkylstoffen, oftewel PFAS. Het zijn chemische stoffen die gebruikt worden om producten water-, vuil-, stof- of vetafstotend te maken. 80 procent van de zonnepanelen die verkocht worden, bevat PFAS. (Solar Magazine, 10 september)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 8. De provincie laat bij tien bedrijven het afvalwater controleren op illegale lozingen van kankerverwekkende PFAS-stoffen. Het chemische bedrijf 3M in Antwerpen heeft toegegeven dit soort stoffen te hebben geloosd en de provincie wil weten of er ook Zeeuwse bedrijven bij betrokken zijn. (Omroep Zeeland, 9 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 9. Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland maakt zich zorgen over het dossier rond de kankerverwekkende Pfas-stoffen, die in hoge mate in de Westerschelde en in het Kanaal van Gent naar Terneuzen blijken te zitten. (Omroep Zeeland, 9 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 10. Sportvissers maken zich niet druk als het gaat om de PFAS-waarden in de Westerschelde. Dat geldt ook voor schipper Andreas Peeters die met zijn schip De Zeearend met sportvissers regelmatig de Westerschelde op vaart. (Omroep Zeeland, 8 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl