1. HELMOND - De sanering van met giftig PFAS verontreinigde volkstuintjes aan de Sluisdijk leidt tot verstoorde verhoudingen tussen de tuinierders. De gemeente Helmond maakt zich daar althans zorgen over. Maar het bestuur van de volkstuinen ontkent de onderlinge spanningen. (ED, 28 januari)
  Lees meer: ed.nl

   

 2. Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt „bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag, maar ziet wel „concreet zicht op legalisatie.” (Haarlems Dagblad, 24 januari)
  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 3. Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat ook een fabriek heeft in Zwijndrecht bij Antwerpen, schrapt 2500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Onduidelijk is of er ook banen in België verdwijnen. (Provinciale Zeeuwse Courant, 24 januari)
  Lees meer: pzc.nl

   

 4. MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk gaat vragen stellen. (AD, 24 januari)
  Lees meer:  ad.nl

   

 5. PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Over die PFAS (afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) debatteert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 2 februari 2022 van 15.00 tot 19.00 uur met de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. (Tweedekamer.nl, 28 januari)
  Lees meer: tweedekamer.nl

   

 6. De bodemonderzoekers zijn verbaasd dat er ondanks saneringen alsnog PFAS in de grond in de Hengelose woonwijk de Hasseler Es is gevonden. De schadelijke stof is afgelopen najaar in een proefmonster aangetroffen. Naar aanleiding van die resultaten, is vandaag het grootschalige onderzoek begonnen. (RTV Oost, 23 januari)
  Lees meer: rtvoost.nl

 7. PFAS is een blijvertje in het Vlaamse beleidslandschap. Maar ondertussen wordt het stilaan tijd om ook andere chemicaliën met een scherp oog te gaan bekijken. In Europa regelt de REACH-wetgeving het op de markt brengen van chemicaliën. Deze richtlijn wordt dit jaar herzien. Preventie wordt cruciaal: chemicaliën kunnen pas groen licht krijgen als ze bewezen volledig veilig zijn voor mens en milieu. Maar hoe moet dat dan concreet? (Bond Beter Leefmilieu, 20 januari)
  Lees meer: bondbeterleefmilieu.nl

 8. Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig. (Schipholwatch, 22 januari)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 9. SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft woensdagavond 18 januari 2023 in twee inloopsessies uitleg gegeven over het (aanvullende) moestuinonderzoek naar concentraties PFAS in gewassen, grond en -water. De bijeenkomst vond plaats in partycentrum De Lockhorst aan de Sportlaan. Enkele tientallen belangstellenden bezochten de beide sessies. (Sliedrecht24.nl, 19 januari)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 10. Van de toppen van de Himalaya tot aan de Noordelijke IJszee, PFAS duikt overal op. Maar vooral in ons eten en drinken kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen we beter niet te veel lokaal gevangen zoetwatervis eten. (Scientias, 17 januari)
  Lees meer: scientias.nl