HANDELINGSKADER VOOR PFAS GEPRESENTEERD IN DORDRECHT

Op 25 juni wordt het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS wordt tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigt aan de gemeente Dordrecht.

PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor het omgaan met deze 'opkomende stoffen' in de bodem is door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht een handelingskader opgesteld. Dit kader beschrijft hoe op een praktische wijze omgegaan kan worden met deze stoffen in grond en grondwater. Het handelingskader is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden en mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het symposium wordt dit handelingskader gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Rik van der Linden.

Toenemend probleem
De kennis over PFAS-stoffen in de bodem is nog redelijk onontgonnen. Het Expertisecentrum PFAS is daarom op initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis in 2012 opgericht. Deze ingenieursbureaus signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Daartoe behoren meer dan zesduizend stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem.

Kennis delen
Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Het gaat om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen. Het Handelingskader PFAS en het symposium zijn manieren om die kennis te delen. Daar is duidelijk behoefte aan; de teller staat inmiddels al op 200 aanmeldingen.

Gezonde leefomgeving
Wethouder Rik van der Linden: “De gemeente Dordrecht richt zich in het dossier Chemours naast het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, ook op het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst. Onze betrokkenheid bij het Expertisecentrum PFAS past daar goed bij.”

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum PFAS.

SYMPOSIUM 'HANDELINGSKADER PFAS'

Wanneer: maandag 25 juni 2018, 12:30 - 17:00
Waar: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, Dordrecht
routebeschrijving

Op maandag 25 juni a.s. organiseren de gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS het symposium 'Handelingskader PFAS'. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze 'opkomende stoffen' is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Het Handelingskader PFAS is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden, waaronder de gemeente Dordrecht. Op het symposium wordt een Handelingskader PFAS officieel aangeboden aan de gemeente Dordrecht, en daarna nader toegelicht in zowel een plenaire sessie als in verdiepende werksessies.

Dit symposium is voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met PFAS of andere 'opkomende stoffen'. Een symposium dus voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, grondbanken, weg- en waterbouwbedrijven, adviesbureaus, etc.

12.30 - 13.00 uurOntvangst
13.00 - 13.30 uurWelkom door gastheer gemeente Dordrecht en overhandiging Handelingskader aan de wethouder
gemeente Dordrecht
13.30 - 15.00 uurPlenaire sessies over inhoud van het Handelingskader
15.00 - 15.30 uurPauze met koffie/thee
15.30 - 17.00 uurParallelle werksessies
U kunt tijdens deze sessie verdiepende vragen stellen over verschillende onderwerpen van het handelingskader
17.00 uurAfsluiting en borrel


Aanmelden voor het symposium is al mogelijk! Dit symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.
U kunt zich hier aanmelden!

Indien u vragen heeft over het symposium kunt u contact opnemen met de gemeente Dordrecht of met het Expertisecentrum PFAS (samenwerking van drie bureaus):

Presentatie: PFAS bemonstering in Nederland

14 december 2017

Op 14 december organiseerde het Expertisecentrum PFAS en Eijkelkamp Soil & Water de Kennissessie 'bemonsteren van grond en grondwater ten behoeve van analyse op PFAS'. Tijdens deze middag presenteerde het Expertisecentrum PFAS over de bemonstering van PFAS in Nederland. Bekijk de presentatie via onderstaande link: bekijk de presentatie hier

Uitnodiging Kennissessie

16 november 2017

Het Expertisecentrum PFAS en Eijkelkamp Soil & Water nodigen u uit voor de Kennissessie bemonsteren van grond en grondwater ten behoeve van analyse op PFAS.

De aandacht voor het onderzoeken van PFAS in grond en grondwater neemt sterk toe. Het uitvoeren van veldonderzoek naar PFAS vereist specifieke aandacht in het gebruik van materialen en de wijze van het bemonsteren van de grond en het grondwater. Door het Expertisecentrum PFAS is kennis en ervaring op dit gebied uitgewerkt in een 'best practice' document dat onlangs is gepubliceerd op o.a. de website van Bodem+.

Wanneer | Donderdag 14 december 2017

Waar | Eijkelkamp Academy te Giesbeek (vlakbij Arnhem)

Hoe laat | 14.00 - 16.00 uur

Bekijk de uitnodiging via onderstaande link:

Uitnodiging Kennissessie

Veelgestelde vragen 'Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS'

30 oktober 2017

Naar aanleiding van de publicatie van de 'Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS' is een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) opgesteld. De FAQ is via onderstaande link te bekijken:FAQ - Richtlijn bemonstering en analyses van PFAS

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

2 oktober 2017

Het Expertisecentrum PFAS heeft een richtlijn opgesteld voor het bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'.

Het 'Handelingskader PFAS' is een onderzoek in opdracht van de gemeente Dordrecht met steun van het RIVM, diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het 'Handelingskader PFAS' wordt medio 2018 afgerond.

In het 'Handelingskader PFAS' worden de volgende aspecten beschreven:

  1. Probleemanalyse
  2. Waar komen PFAS voor
  3. Wat zijn PFAS
  4. De risico's van PFAS
  5. Werken in/met PFAS-houdend grond en grondwater
  6. Aanpak PFAS op locatieniveau
  7. Hergebruik en storten
  8. Aanpak PFAS op gebiedsniveau
  9. Verantwoordelijkheden en risico's

Het Expertisecentrum PFAS zorgt voor kennisdeling van de nieuwe verontreiniging PFAS, waaronder stoffen als PFOS en PFOA. De komende tijd zullen meer voorpublicaties verschijnen en zal de markt ook actief worden benaderd om de opgedane kennis rondom PFAS met elkaar te delen.

Indien er vragen zijn over de PFAS in het algemeen of de gepubliceerde Richtlijn kunt u zich richten tot decontactpersonen van het Expertisecentrum.

Experisecentrum PFAS

2 oktober 2017


Overig nieuws

Een selectie van PFAS-gereleateerde berichten die in de media verschenen:

TTE-PFAS-def.jpg

Factsheets PFOS/PFOA

De feiten over PFOS/PFOA op een rij

Presentaties

Bekijk de presentaties van onze symposia over PFOS

Archief Nieuwsberichten

Archief met Nieuwsberichten van het Expertisecentrum PFAS