SYMPOSIUM 'HANDELINGSKADER PFAS'

Wanneer: maandag 25 juni 2018, 12:30 - 17:00
Waar: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, Dordrecht
routebeschrijving

Op maandag 25 juni a.s. organiseren de gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS het symposium 'Handelingskader PFAS'. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze 'opkomende stoffen' is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Het Handelingskader PFAS is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden, waaronder de gemeente Dordrecht. Op het symposium wordt een Handelingskader PFAS officieel aangeboden aan de gemeente Dordrecht, en daarna nader toegelicht in zowel een plenaire sessie als in verdiepende werksessies.

Dit symposium is voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met PFAS of andere 'opkomende stoffen'. Een symposium dus voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, grondbanken, weg- en waterbouwbedrijven, adviesbureaus, etc.

12.30 - 13.00 uurOntvangst
13.00 - 13.30 uurWelkom door gastheer gemeente Dordrecht en overhandiging Handelingskader aan de wethouder
gemeente Dordrecht
13.30 - 15.00 uurPlenaire sessies over inhoud van het Handelingskader
15.00 - 15.30 uurPauze met koffie/thee
15.30 - 17.00 uurParallelle werksessies
U kunt tijdens deze sessie verdiepende vragen stellen over verschillende onderwerpen van het handelingskader
17.00 uurAfsluiting en borrel


Aanmelden voor het symposium is al mogelijk! Dit symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.
U kunt zich hier aanmelden!

Indien u vragen heeft over het symposium kunt u contact opnemen met de gemeente Dordrecht of met het Expertisecentrum PFAS (samenwerking van drie bureaus):

Presentatie: PFAS bemonstering in Nederland

14 december 2017

Op 14 december organiseerde het Expertisecentrum PFAS en Eijkelkamp Soil & Water de Kennissessie 'bemonsteren van grond en grondwater ten behoeve van analyse op PFAS'. Tijdens deze middag presenteerde het Expertisecentrum PFAS over de bemonstering van PFAS in Nederland. Bekijk de presentatie via onderstaande link: bekijk de presentatie hier

Uitnodiging Kennissessie

16 november 2017

Het Expertisecentrum PFAS en Eijkelkamp Soil & Water nodigen u uit voor de Kennissessie bemonsteren van grond en grondwater ten behoeve van analyse op PFAS.

De aandacht voor het onderzoeken van PFAS in grond en grondwater neemt sterk toe. Het uitvoeren van veldonderzoek naar PFAS vereist specifieke aandacht in het gebruik van materialen en de wijze van het bemonsteren van de grond en het grondwater. Door het Expertisecentrum PFAS is kennis en ervaring op dit gebied uitgewerkt in een 'best practice' document dat onlangs is gepubliceerd op o.a. de website van Bodem+.

Wanneer | Donderdag 14 december 2017

Waar | Eijkelkamp Academy te Giesbeek (vlakbij Arnhem)

Hoe laat | 14.00 - 16.00 uur

Bekijk de uitnodiging via onderstaande link:

Uitnodiging Kennissessie

Veelgestelde vragen 'Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS'

30 oktober 2017

Naar aanleiding van de publicatie van de 'Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS' is een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) opgesteld. De FAQ is via onderstaande link te bekijken:FAQ - Richtlijn bemonstering en analyses van PFAS

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

2 oktober 2017

Het Expertisecentrum PFAS heeft een richtlijn opgesteld voor het bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'.

Het 'Handelingskader PFAS' is een onderzoek in opdracht van de gemeente Dordrecht met steun van het RIVM, diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het 'Handelingskader PFAS' wordt medio 2018 afgerond.

In het 'Handelingskader PFAS' worden de volgende aspecten beschreven:

  1. Probleemanalyse
  2. Waar komen PFAS voor
  3. Wat zijn PFAS
  4. De risico's van PFAS
  5. Werken in/met PFAS-houdend grond en grondwater
  6. Aanpak PFAS op locatieniveau
  7. Hergebruik en storten
  8. Aanpak PFAS op gebiedsniveau
  9. Verantwoordelijkheden en risico's

Het Expertisecentrum PFAS zorgt voor kennisdeling van de nieuwe verontreiniging PFAS, waaronder stoffen als PFOS en PFOA. De komende tijd zullen meer voorpublicaties verschijnen en zal de markt ook actief worden benaderd om de opgedane kennis rondom PFAS met elkaar te delen.

Indien er vragen zijn over de PFAS in het algemeen of de gepubliceerde Richtlijn kunt u zich richten tot decontactpersonen van het Expertisecentrum.

Experisecentrum PFAS

2 oktober 2017


Overig nieuws

Een selectie van PFAS-gereleateerde berichten die in de media verschenen:

TTE-PFAS-def.jpg

Factsheets PFOS/PFOA

De feiten over PFOS/PFOA op een rij

Presentaties

Bekijk de presentaties van onze symposia over PFOS

Archief Nieuwsberichten

Archief met Nieuwsberichten van het Expertisecentrum PFAS