1. Honderden gww-projecten dreigen te vertragen door de aanwezigheid van het chemische stofje PFAS in Nederlandse rivieren en bodem. Na enkele waterschappen stelt ook Rijkswaterstaat de aanbesteding van een omvangrijk baggerproject uit. “Er moet snel iets gebeuren, anders stagneert er veel meer.” (Cobouw, 18 april)

  Lees meer: cobouw.nl

   

 2. Het is een doorn in het oog van veel inwoners van Bunschoten-Spakenburg: de vervuilde Westdijk. Al in 2017 kwam aan het licht dat de grond die is gebruikt om de dijk te versterken verontreinigd is. In juli 2018 besloot het waterschap dat de grond verwijderd moet worden. Toch is de klus naar verwachting pas eind 2020 klaar. Waarom duurt het zo lang? (RTV Utrecht, 13 april)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 3. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM risicogrenzen afgeleid voor perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (hierna genoemd GenX) voor grond en grondwater. (RIVM, 9 april)

  Lees meer: rivm.nl

 4. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. (RIVM, 9 april)

  Lees meer: rivm.nl

 5. Al meerdere jaren is er commotie over PFAS, perfluoralkylstoffen, waarvan PFAS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de meest bekende zijn. Het gaat om koolwaterstoffen, al dan niet geheel verzadigd met fluor, en met een polaire staart: een alcohol, carbonzuur, sulfonzuur, fosforzuur, etc.
  Er zijn meer dan 6000 verbindingen bekend, die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, als hulpstof voor de productie van teflon en fluor-rubbers, in blusschuim, textiel en tapijten, de galvanische industrie, bestrijdingsmiddelen en zelfs make-up.