Het Expertisecentrum PFAS produceert en verzamelt onder andere factsheets over PFOS en PFOA. Het expertisecentrum wil graag de verschillende gebieden, zoals beleid en wetgeving, wetenschap, belanghebbenden en probleemeigenaren en het bedrijfsleven, met elkaar verbinden. Het is de bedoeling te komen tot een gezamenlijke aanpak van nieuw-geïdentificeerde verontreinigingen, zoals PFAS, hormonen, geneesmiddelen, et cetera.

Aan deze factsheets kunnen geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum PFOS is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de factsheets. Bekijk de bibliografie voor een overzicht van de gebruikte referenties.

De volgende factsheets over PFOS en PFOA zijn beschikbaar:

Presentaties

Bekijk de presentaties van onze symposia over PFOS