• Het Expertisecentrum PFAS organiseert zo nu en dan symposia en andere bijeenkomsten voor kennisuitwisseling. De partners van het Expertisecentrum vertellen daarbij vanuit hun expertise over PFAS-gerelateerde en andere relevante onderwerpen. Deze presentaties stellen wij hierbij beschikbaar:

Symposium 24 januari 2019

Symposium 13 december 2018

Symposium 25 juni 2018

Symposium 17 februari 2017

Symposium 23 juli 2013