PFOS en PFOA zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen behoren tot de groep poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en zijn door mensen gemaakt. Deze stoffen zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

RIVM_risicogrenzen_PFAS_akkerbouw_en_veeteelt_2019.pdf

Op 8 juli jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment worden partijen geacht conform dit tijdelijk handelingskader te handelen.

Lees verder:

consequenties_tijdelijk_handelingskader_PFAS.pdf