Cursus omgaan met PFAS in grond, grondwater en bagger
Donderdag, 07 November 2019, 09:00 - 17:00
Locatie  Restaurant Griftpark 1 in Utrecht
 

CURSUS OMGAAN MET PFAS IN GROND, GRONDWATER EN BAGGER
Wilt u meer weten over PFAS en de actualiteit van dit onderwerp? Het Expertisecentrum PFAS heeft een cursus ontwikkeld om hier dieper op in te gaan. Met de (recente) publicatie van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de problematiek rond PFAS in grond, grondwater en bagger actueler dan ooit.

 

De cursus 'Omgaan met PFAS in grond, grondwater en bagger' van het Expertisecentrum PFAS is opgezet om ambtenaren, aannemers, adviseurs, verwerkers en bedrijven effectief om te leren gaan met de PFAS problematiek in het algemeen, en met het tijdelijk handelingskader in het bijzonder.

 

Programma

09:00 - 09:30 uur Inloop
09:30 - 10:00 Introductie
Wie zijn wij? Wat is het Expertisecentrum? Wie zijn jullie?

10:00 - 11:00

Module 1

 

Wat zijn PFAS?

Module 1: Wat zijn PFAS?

 

Chemie en gedrag

·       Welke PFAS zitten in het analysepakket van het tijdelijk handelingskader?

 • ·       Wat zijn eigenschappen van PFAS?
 • ·       Waar wordt PFAS voor gebruikt / welke toepassingen zijn er voor PFAS?
 • ·       Wat zijn risico’s en grenswaarden van PFAS?

PFAS in het milieu

 • ·       Welke activiteiten zijn verdacht op het voorkomen van PFAS?
 • ·       Hoe komen PFAS in het milieu en waar gaan ze naar toe?
 • ·       Waar worden PFAS in de grond, grondwater en baggerspecie aangetroffen?
Vragen van deelnemers over PFAS
11:00 - 11:15 Koffie/thee

11:15 - 12:00

Module 2

 

 

Beleid en strategie  

Module 2: beleid en strategie

Bodembeleid

 • ·       Omgaan met PFAS in Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit
 • ·       Onderzoek: noodzaak en strategie
 • ·       PFAS en Zorgplicht
 • ·       Aspecten rondom sanering
 • ·       Toekomstige ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet)
Vragen van deelnemers over beleid en strategie
12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 14:00

Module 3

 

PFAS in de praktijk

Tijdelijk Handelingskader

·       Wat betekent het Tijdelijk handelingskader voor u?

·       Risicogrenswaarden en normen

·       Mogelijke oplossingsrichtingen

·       Welke vragen leven er vanuit de markt?

Vragen van deelnemers over het Tijdelijk handelingskader

14:00 - 14:15 Koffie/thee

14:15 - 15:15

Module 3

 

PFAS in de praktijk

Module 3: PFAS in de praktijk

 

Veldwerk en onderzoek

 • ·       Monstername
 • ·       Analyses (welke pakketten, welke labs, in welke gevallen welke PFAS?)

Handelen

 • ·       Veiligheid en Arbo
 • ·       Opslag, reiniging en storten van PFAS houdende grond en grondwater
 • ·       Omgaan met PFAS-houdende grond
 • ·       Saneringsmogelijkheden
15:15 - 16:00 Tijd voor vragen van deelnemers over PFAS in de praktijk

In het laatste deel gaan we in op de vragen van deelnemers die nog niet beantwoord zijn.

16.00 - 17.00 Napraten tijdens borrel
   

 

Locatie

Restaurant Griftpark1
Blauwkapelseweg 30
3572 KC Utrecht

Tel. 030 271 6699

Routebeschrijving

  •  
 •  
 • Aanmelden en kosten
  Aanmelden kan hier. Er is een limiet van 25 personen voor deze cursus. Indien de cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

  De kosten zijn € 725,- (exclusief BTW) per persoon voor deze dagcursus. Voor iedere aanvullende aanmelding(en) van dezelfde organisatie bedraagt het cursusgeld € 575,- (exclusief BTW) per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, cursusmap met naslagwerk en borrel. U ontvangt een digitale factuur na afloop van de cursus.

 • Annulering
  • Annuleren kan tot 3 werkdagen voor de cursus. Indien u de cursus wilt annuleren dan brengen wij € 45,- aan administratie- en handlingkosten in rekening. U kunt er ook voor kiezen om een collega de cursus te laten volgen. Wij ontvangen hier dan graag bericht over.