Het Expertisecentrum PFAS heeft vijf oplossingen uitgewerkt om de huidige knelpunten rondom baggeren en grondverzet weg te nemen. 

Lees de publicatie: 

pdfVijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem